Ungekonferencen 2018

BEMÆRK:   Der er kun få dagspladser tilbage.

Trivsel - Det hele menneske

  

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere programmet til Ungekonferencen 2018.

Perron 3s ungekonferencen er en 2 dages tværfaglig, national konference for alle der arbejder unge. Konferencen vil omhandle unge og rusmidler samt unges trivsel og mistrivsel.

Det unge smukke træ på forsiden, er symbol på det unge liv når det trives allerbedst. Der hvor det står klar til livet med sine friske grønne blade, sin spinkle stamme og et rodnet der skal finde fodfæste, så det kan vokse sig stærkt. Det er også der hvor det bliver afgørende om det får slået rødder det rette sted. Får det lys og varme nok, får det vand nok, og er det mon robust nok til at klare blandt de andre træer.

Ikke alle træer er heldige at blive plantet i god jord. Det der så ud til at være et perfekt sted, viser sig måske at være uden sol og varme og træet må kæmpe ekstra for at klare sig. Det kan blive afgørende for træets overlevelse, at forstmanden eller gartneren får øje på det smukke træ der kæmper og har brug for lidt hjælp.

På konferencen vil vi sammen se på nogle af de mulige årsager til mistrivsel i et samfundsmæssigt, biologiske, psykologisk og socialt perspektiv. Vi vil have fokus på metoder og pædagogiske tilgange hvormed vi som socialarbejdere kan være med til at forbedre trivslen for de unge der har brug for det.

Ungekonferencen 2018 har i år 4 workshops som alle byder på faglige redskaber. Det er muligt at deltage i 2.

 

Workshop 1: STEMMEHØRERNETVÆRKET v/Trevor Eyles

Det dominerende psykiatriske paradigme indenfor psykoser, som det hedder i fagsproget, tager udgangspunkt i at vi har at gøre med sygdomme på lige fod med anden sygdom som parkinsonisme, sklerose, diabetes mm.
Den forståelse tager vi afstand fra og betragter diagnoser såsom ‘skizofreni’ som værende en konstruktion. Bliv klogere på hvordan man her arbejder med det at høre stemmer.

Workshop 2: METAKOGNITIV TERAPI v/Marie Louise Reinholdt-Dunne

Her vil du få en kort indføring i hvad metakognitiv terapi går ud på. Hvordan du kan lære at forholde dig til din tankeproces på en helt ny måde, som muliggøre at du kan lægge bekymringer og grublerier fra dig, og komme videre når du gerne vil. Den metakognitive terapi er en ny metode hvorpå du kan lære at distancerer dig fra dine tanker, så du har kontrol over dem og ikke omvendt.

Workshop 3: RUSMIDLERNES ABC v/Karsten Langberg 

Få konkret viden om de mest almindelige rusmidler og det de gør ved unge brugere, fysisk såvel som psykisk og socialt. Få indblik i den videnskabelige baggrundsviden og hør de unges egne oplevelser.

Workshop 4: NARRATIV TERAPI v/Annette Holmgren

Hvordan kommer man videre, når svaret er 'det ved jeg ikke'.
Narrativ terapi forsøger at bidrage til, at den unge tilegner sig oplevelser af indflydelse over eget liv. Den vil forsøge at bringe udsyn til mulige handlinger, der kan give den unge livet tilbage, fra de negative identitetshistoriers indflydelse.

 

 

Kærlig hilsen

Perron 3 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 4. april 2018