Hvilke rusmidler?

Hvilke rusmidler er mest udbredte blandt unge?

Danmark er det land i Europa, hvor der drikkes mest alkohol blandt de unge. Hvis vi ser på unges brug af ulovlige rusmidler – hash, speed, kokain, ecstasy osv. – er det også ret højt i forhold til de andre europæiske lande.

Det er typisk sådan, at folk bruger flest rusmidler, mens de er unge (mellem 16 og 24 år). Når de bliver ældre, falder deres forbrug.

Det højeste tal for ulovlige rusmidler, er hash. 41% af alle danske unge mellem 16 og 24 år har prøvet at ryge hash. Det er dog kun 8%, som har prøvet det inden for den sidste måned - dvs. kun omkring 8%, som med ret stor sandsynlighed har et regelmæssigt forbrug af hash.

Hvis vi ser på andre ulovlige rusmidler end hash, så er det en noget mindre del af den danske ungdom, det drejer sig om: Kun omkring 8% af danske unge har prøvet et andet ulovligt rusmiddel end hash inden for det sidste år.

Det mest udbredte ulovlige rusmiddel (bortset fra hash) er Amfetamin, eller speed. Herefter følger i rækkefølge: Kokain, Svampe, Ecstasy, LSD, Heroin og lightergas.

Siden er sidst opdateret 19. november 2015