Råd om alkohol

Tal med de unge

Prøv at afmystificere alkoholen. Fortæl de unge, at små mængder alkohol kan gøre en afslappet og lidt opstemt, men at store mængder alkohol virker bedøvende, og kan få en til at sige og gøre ting som man bagefter fortryder. Det ukendte kan ofte synes spændende og forbudt. En god snak om alkohol kan afmystificere emnet en hel del.

Lær ikke de unge at drikke

Det er en udbredt misforståelse, at når de unge nu alligevel skal lære den danske alkoholkultur at kende, så kan de lige så godt starte derhjemme under trygge rammer.

Dette har vist sig at være en dårlig strategi. Unge der bliver tilbudt alkohol derhjemme drikker mere – også når de er sammen med deres venner.

De unge har travlt med at blive voksne og blive ligesom os. Hvis vi viser dem, at nu er det tid til at de begynder at drikke, ved at drikke dem fulde derhjemme, er der en god chance for at de begynder at gøre det i byen også.

Samtidig viser undersøgelser også, at det gælder om at udskyde debutalderen for alkohol så længe som muligt. Det store flertal af de unge, som har et problematisk alkohol forbrug, er begyndt at drikke allerede som 12-årige eller tidligere.

Jo senere unge begynder at drikke, jo bedre rustede er de til at håndtere alkoholens virkninger. Vi anbefaler 16 år som minimum.

Jeres egne alkoholvaner

Børn og unge lærer både af hvad forældre siger, og af hvad de gør. Derfor kan vi som forældre bedst vise de unge hvad et fornuftigt forhold til alkohol er, ved selv at have det. Man kan for eksempel vis dem, at man sagtens kan have en hyggelig aften med vennerne uden at der nødvendigvis skal rødvin på bordet.

Allier dig med vennernes forældre

Det er sammen med vennerne, den unge udforsker ”de voksnes verden”. Derfor er det en god idé at lære den unges venner og deres forældre at kende. Du er sandsynligvis ikke den eneste forældre der er i tvivl om, hvornår og hvordan du skal give den unge lov til at drikke til fester.

Tema til klassens forældremøder

Ikke nødvendigvis med det mål at have en fælles holdning i klassen, men for at høre, hvad andre gør, og hvad der er almindeligt acceptabelt på det givne tidspunkt.

Sammen kan I eventuelt lave en forældreaftale om emner som:

  • Hvem der skal med til festerne og hvor mange.
  • Skal der være voksne hjemme når de unge holder fest.
  • Hvornår skal festerne starte?
  • Hvordan forholder man sig til forfester?

Spørg Perron 3 om råd

Du er velkommen til at sende en e-mail eller ringe til os og få et råd eller en snak.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2023