Forældremøder

Familien har stor betydning

På Perron 3 ser vi dagligt, hvor stor en betydning de unges forældre har, for hvordan de unge har det. Hvis kommunikationen ikke fungerer med familien, så er det noget de unge bemærker lige med det samme.

Teenagere virker meget selvhjulpne, og har travlt med at rive sig løs fra mor og far. Men i det øjeblik der er problemer i de unges liv, er det helt centralt at kunne tale med sin teenager, og det er vigtigt at de unge ved, at der er hjælp at hente.

Lav klare regler

Mange unge er faktisk også glade for at få udstukket nogle klare regler for hvad de må og ikke må, så de ikke skal tage stilling til det hele selv. Det kan være om alt fra hvornår de skal komme hjem, til i hvilket omfang de må indtage rusmidler til fester. De unge udvikler sig hurtigt i den alder. Det er en fordel løbende at tage reglerne op til revidering sammen med de unge.

Hvad tænker de unge?

Rusmidlerne er blot en lille del af de unges liv. Det vil være nyttigt at huske sig selv på.

Tal sammen på forældremøder

Det er svært som forældre at sætte regler, hvis vennernes regler er helt anderledes. Derfor er det vigtigt at samle alle forældrene i de unges klasser, så I sammen kan få lavet en rusmiddelpolitik. Eller sådan, at I i hvert fald er klar over, hvordan I forholder sig til forskellige ting i de unges liv.

Bor du i Slagelse Kommune kan du få råd og vejledning til, hvordan du griber forældremødet an af en medarbejder fra Perron 3. Ring eller skriv til os.

Siden er sidst opdateret 25. januar 2023