Hjælp til forældre

Perron 3’s forældretilbud

Fordi Perron 3 betragter de unges (rusmiddel)problemer fra et helhedsorienteret perspektiv, tilbyder stedet også hjælp til forældre.

Det er Perron 3’s erfaring, at den unges rusmiddelproblem ikke kan isoleres eller betragtes som et enkeltstående problem. Ofte ligger der andre problemer bag. Og tit er det ikke kun den unge, men hele familien, som påvirkes af problemet.

Perron 3’s forældretilbud er både for forældre, hvis børn deltager i et forløb i Perron 3, og for forældre som selv henvender sig til stedet for at få råd og vejledning.

Ofte er det forældrene, som tager de unge med hen på Perron 3, fordi det er dem, som ser den unges brug af rusmidler som et problem – hvilket ikke nødvendigvis er en opfattelse, den unge selv deler med sine forældre. I tilfælde, hvor den unge således ikke ønsker at deltage i et forløb, kan forældrene alligevel vælge deltage i Perron 3’s forældretilbud. Ifølge Perron 3 er dette en indirekte måde at hjælpe den unge på, da forældrene gennem deres deltagelse får mere viden om de unges problemer, og ikke mindst får redskaber til at skabe en bedre dialog med de unge.

Det er vores erfaring, at de fleste forældre henvender sig for primært at:

  • Få mere viden om de rusmidler, deres børn bruger
  • Få råd og vejledning om hvordan de skal håndtere deres barns rusmiddelproblem
  • Få mulighed for at snakke med andre, som er i samme situation som dem selv.

Tilgangen i forældrearbejdet

Perron 3 bruger også den anerkendende tilgang i forældrearbejdet, ligesom tilgangen benyttes i arbejdet med de unge.

I kontakten med forældrene lægges der derfor vægt på at fokusere på ressourcer frem for begrænsninger. På samme måde som ungekonsulenterne anerkender de unges udgangspunkt og opfattelse af situationen i samtalerne med dem, anerkender de også forældrenes forståelse af problematikken og deres følelser – hvilket ifølge Perron 3 ofte er fortvivlelse, magtesløshed og skyldfølelse. Samtidig er det ifølge Perron 3’s ungekonsulenter også en vigtig opgave at hjælpe forældrene til at forstå de unges syn på situationen – og omvendt.

I forældretilbuddene præsenterer ungekonsulenterne ligeledes forældrene for den anerkendende tilgang som en metode, der kan hjælpe dem til at håndtere deres børns rusmiddelproblemer. Fx holdes der oplæg, som fokuserer på, hvordan forældrene kan forbedre deres dialog og kommunikation med de unge. Og generelt fokuserer Perron 3 på at skabe tillid, åbenhed og forståelse, forældre og ung imellem.

Forældrekurser

Perron 3’s forældrekurser er et gratis tilbud til forældre, som har børn/unge der bruger eller har brugt stoffer. På forældrekurserne er der mulighed for at tilegne sig ny viden, dele erfaringer og tale med andre forældre i samme situation. Forældrekurserne oprettes 1-2 gange om året og forløber over fem kursusaftener, som afholdes hver 14. dag.

Emner

På forældrekurserne bliver der gennemgået emner som fx.:

  • Faktuel viden of rusmidler
  • Magtesløshed og skyldfølelse hos forældre til unge med rusmiddelproblemer
  • ”Den gode samtale” – måder at forbedre forældrenes dialog med den unge på
  • Inspiration til konkrete handlemåder – hvad kan man gøre som forælder til en ung der bruger rusmidler.

Derudover er der ofte forældre, som holder oplæg om deres erfaringer.

I hele forløbet er der mulighed for at tage relevante problemer op, samt dele de følelser der knytter sig til det at være forældre til en ung, som bruger rusmidler. 

Evaluering af forældrekurserne

Hver gang Perron 3 afholder et kursus, evaluerer deltagerne forløbet ved at udfylde et spørgeskema. Disse løbende evalueringer viser, at der blandt forældrene er en stor tilfredshed med kurserne:

  • Alle forældre har været tilfredse eller meget tilfredse med oplægsholderne
  • Alle forældre har tilkendegivet at forløbet har været givende
  • Forældrene tilkendegiver, at de får meget ud af at møde andre forældre i samme situation som dem selv, og at det giver dem en fællesskabsfølelse at høre om andres historier, der ligner deres egne.
Siden er sidst opdateret 21. august 2023