Forældrekursus

Tilbud til forældre i Slagelse Kommune

Forældrekursus er et tilbud til forældre, som har børn/unge der bruger eller har brugt rusmidler. Tilbuddet er i tilknytning til Perron 3.

På forældrekurset er der mulighed for at tilegne sig ny viden, dele erfaringer og tale med andre forældre i samme situation. På forældrekurset bliver der gennemgået temaer som f.eks.:

 • Faktuel viden om stoffer, hash og adfærd
 • Magtesløshed og skyldfølelse
 • En anden måde at have dialog på

Temaerne kan tillige bestå af de ønsker og idéer som Forældregruppen bringer på banen. I hele forløbet er der mulighed for at tage relevante problemer op, og dele de følelser der knytter sig til det at være forældre til et barn der bruger rusmidler.

Vi mødes hver 14. dag og forløbet strækker sig over fire gange.

Næste kursus starter torsdag den 1. Oktober 2020 kl. 17-20

Møderne finder sted i Perron 3’s lokaler på: Ingemannsvej 24 i Slagelse

Kender du nogen der er interesseret i at deltage på et forældrekursus eller vil du høre nærmere om initiativet, kan du kontakte

Deltagelse tilmeldes af deltageren selv, på de samme numre.

Kursusforløb

1. gang

 • Præsentation af forældre og undervisere
 • Forventninger til forløbet og evt. ønsker om specifikke emner
 • Faktuel viden om stoffer, hash og adfærd

2. gang

 • Siden sidst Magtesløshed og skyldfølelse
 • Opmærksomhed på de positive oplevelser
 • Intro til fortsat selvhjælpsgruppe/forældrecafé

3. gang

 • Siden sidst "Den gode samtale"
 • Hvordan får man sat ord på sine følelser på en imødekommende og konstruktiv måde
 • Opmærksomhed på de positive oplevelser fortsat

4. gang

 • Siden sidst
 • Oplæg – en ung med egne erfaringer fortæller
 • Gode råd til at komme videre
 • Opsamling på forløbet
 • Afslutning og evaluering.

Ændringer kan forekomme.

Siden er sidst opdateret 1. september 2020