Forældretilbud

Råd og vejledning

Du kan ringe til os og få luft for dine bekymringer. Vi har mange års erfaringer med unges forbrug af bl.a. hash, alkohol og hurtige stoffer, og vi véd at det kan være rystende, når man finder ud af, at teenageren i huset eksperimenterer eller måske har et langvarigt forbrug.

Familiesamtaler

Hvis vi vurderer at der er behov for det, kan vi tilbyde familiesamtaler, hvor forældre, den unge og eventuelle søskende bliver inviteret. Ofte er der i en familie forskellige syn på, hvad der er problemet og måske også hvor stort problemet er. Til en familiesamtale bliver alle synspunkter lagt frem med en neutral 3. person der kan styre processen.

Forældrekursus

Hvis den unge i en familie har et større forbrug af fx hash, alkohol eller hurtige stoffer, så får I automatisk tilbud om at komme med på et forældrekursus. Forældrekurserne oprettes 1-2 gange om året og forløber over 4 gange hver 14. dag.