TEMADAG I UNGEBEHANDLER NETVÆRKET

Unge med dobbeltdiagnoser

09.30 – 10.00 Kaffe og en lille bid brød

10.00 – 12.00 Oplæg ved Susanne Pihl

Susanne Pihl vil fremhæve vigtige pointer og anbefalinger fra fagperson/forskerpanel, forældrepanel og ungepanel.

Susanne vil komme med 2 - 3 korte oplæg efterfulgt af dialog på tværs.

Vi tager udgangspunkt i Alliancens grønbog og høringen på Christiansborg d. 20. november 2019.

Se og download Grønbog og baggrundsartikler på www.pihl-inklusive.dk (nyt vindue)

En GRØNBOG er et diskussionsgrundlag der analyserer spørgsmål og angiver mulige løsninger.

Denne GRØNBOG bygger på:

  • Input fra Alliancens tre paneler, Ungepanelet, Forældrepanelet og Fagpanelet
  • Interviews med unge og forældre med personlig erfaringer
  • Baggrundsartikler skrevet af fagpersoner og forskere fra Alliancen

12.00 – 13.00 Frokost og networking

13.00 – 13.30 Anita Spo, Kagshuset Herlev interviewer ung kvinde 21 år m. egne erfaringer.

13.30 – 13.45 kort pause – tag kaffe og kage med ind

13.45 – 14.45 Oplæg v. Socialsygeplejerske Suss Holm Jørgensen-Nielsen, ansat i Region Sjælland, NSR, Sygehus og Psykiatrihospital Slagelse med fokus på samarbejde.

Suss vil fortælle om opgaverne i sit job – om det der er at formidle mellem somatisk sygehus, psykiatrisk hospital og misbrugsbehandling.

Vi som behandler i misbrugsregi er nysgerrige på hvad psykiatriens rammer og opgaver er.

Hvad er udfordringerne og hvor er udviklings-potentialet.

 

Siden er sidst opdateret 10. august 2020