TEMADAG I UNGEBEHANDLER NETVÆRKET

”FORÆLDRE TIL UNGE MED RUSMIDDELPROBLEMER”

TIRSDAG D. 30. april 2019

Odin Havnepark

Lumbyvej 11, 5000 Odense

Pris kr. 450,-

Tema

Forældre-arbejde i en rusmiddelbehandlingskontekst

  • Hvordan bruger vi bedst forældrene i behandlingen af de unge
  • Hvordan får vi forældrene til at være medspillere
  • Hvordan hjælper vi forældrene til at blive langtidsholdbare 
  • Hvordan kan forældrene lave egen-udvikling og forandringer

Program:

09.30

Ankomst og kaffe

10.00

Velkomst

Dagens program -   rammerne

Lidt om   rådgivningsparagraffen §11

10.15

Statistik fra   Helsingungs forældrearbejde – Helsingung har kørt forældregrupper siden 2013   og har løbende indsamlet data over forældrenes udbytte af Forældrekurserne.   Morten Halberg fra Helsingung præsenterer resultaterne.

10.45

Forældreperspektivet   præsenteres

Leder af Netværk for   forældre til unge på afveje / bandemedlemmer. Enten personligt ved fremmøde   af en forældre fra Netværket, eller ved nedslag i en podcast fra radio 24/7   hvor Netværket præsenteres.

11.15.

 

11.30

Pause

 

Forskellige former   for forældrearbejde præsenteres:

v/U-turn Frederiksberg   v/Ulla Andersen  - individuelt

v/Ungdomscentret   Århus v/Mette Bundgård  - gruppe

v/Rukon Hillerød v/Lasse   Larsen  - Åbne forældre-arrangementer

v/Perron3 Slagelse   v/Lone Walsøe  - gruppe og forældre   Cafe

 

12.30

Frokost

13.15

Vidensdeling på   baggrund af ovenstående – evt. præsentation af andre forældre/arbejdstilgange  

Du er velkommen til at melde ind med jeres   forældrearbejde

Små mini   workshops/openspace, hvor Perron3, U-turn Frederiksberg, Rukon og   Ungdomscenteret kan besøges og udfrittes om deres tilgange

14.00

Åben debat (evt.   stadig med forældrenetværket)

14.30

Opsamling

Inspiration til næste   arrangement

Samarbejdet med   socialstyrelsen

mv.

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 27. januar 2020