Samarbejdspartnere

Perron 3 er et ungetilbud under Rusmiddelcenter Slagelse

Vi er et gratis tilbud til alle borgere under 30 år i Slagelse Kommune.

For andre kommuner gælder visitation enten via gældende aftale og/eller som skriftligt bekræftede aftaler mellem Slagelse Kommune og den givne kommune.

Vi tilbyder løbende diverse konsulentydelser til offentlige og private virksomheder.

Foredrag

Vi tager løbende ud og fortæller om unge og rusmidler. 

Kurser

Vi holder kortere eller længere workshops, hvor vi både underviser i metoder og tilgange i behandlingen af unge med rusmiddelforbrug.

 Vores kunder er:

  • Socialrådgivere
  • Pædagoger
  • Lærere
  • Andre der arbejder med unge til daglig, herunder som en del af temadage og konferencer.

Priser

544 kr. pr. time + transport efter Statens takster.

Kommunale takster 2020

Individuelt samtaleforløb 122 kr. pr. dag

Taksterne er pr. dag den unge er indskrevet i behandlingstilbuddet.

Forældregruppe

3.684 kr. for andre kommuner end Slagelse